Dovoz, prodej, výkup - vleky, přívěsy, přepravníky na koně

Vyhledávání

Novela Zákona č. 361/200 Sb.

03.04.2013 19:17

S účinností od 19.01.2013 došlo ke změně zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, zejména § 80 a násl.
Úplné znění zákona včetně vyznačených změn lze stáhnout zde:  novela_2011_2.pdf (3,1 MB)
 

Skupiny řidičského oprávnění

Skupina řidičského oprávnění určuje, pro kterou skupinu motorových vozidel či jízdních souprav je řidičské oprávnění platné. Evropské standardy stanoví Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech. V České republice je toto vymezení zapracováno do zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, zejména § 80 a násl.

Směrnice 91/439/EHS zaváděla povinné skupiny motorových vozidel A (motocykly), B (osobní auta), C (nákladní auta) a D (autobusy), popř. v kombinaci se skupinou E (přívěs nad 750 kg) a nepovinné podskupiny označené číslovkou 1 v rámci všech těchto skupin a výjimkou skupiny E, s rozmezím věkových hranic pro základní skupiny 16 až 21 let. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES dosavadní nepovinné podskupiny zařazuje mezi skupiny a zavádí nové skupiny A2 a AM (v ČR existovala skupina AM již předtím jako národní), zároveň dochází k předefinování dvou dosavadních motocyklových skupin do čtyř skupin, do nichž jsou nově zařazena i lehká tříkolová a čtyřkolová vozidla. Rovněž dochází ke změně vymezení velikosti přípustných přívěsů zejména ve vztahu ke skupině B. Rozpětí věkových hranic nová směrnice oběma směry rozšířila na 14 až 24 let, zvýšeny jsou věkové hranice pro skupinu A a pro skupiny C a D s výjimkami pro profesionální řidiče.

Skupiny vozidel od roku 2013

Vládní novela schvalovaná v roce 2011 s navrženou účinností od 19. ledna 2013, tedy nejzazší možné lhůty předepsané směrnicí EU, mění terminologii, původní znění zákona hovořilo o zařazování motorových vozidel do „skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění“ (jako podskupiny jsou označovány skupiny A1, B1, C1, D1 a jejich kombinace s E), nové znění zavádí jednotně „skupiny vozidel“, přičemž každé řidičské oprávnění je udělováno pro určitou skupinu vozidel.[1]

Označení Platnost a podmínky Minimální věk
AM Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h. U dvoukolových vozidel je příslušnost omezena zdvihovým objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm a výkonem elektrického motoru do 4 kW, u tříkolových a čtyřkolových vozidel se shodné omezení kubatury vztahuje pouze na zážehové motory a omezení výkonem 4 kW na všechny ostatní typy motorů. U čtyřkolových vozidel je navíc příslušnost ke skupině omezena hmotností vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg. K řízení vozidel skupiny AM opravňuje kterékoliv řidičské oprávnění s výjimkou oprávnění pro skupinu T. 15 let
A1
  • Lehké motocykly s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm.
  • Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
  • Řidičské oprávnění pro skupinu A1 platí i pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm.
16 let (možná výjimka pro soutěže)
A2

Motocykly s postranním vozíkem i bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Řidičské oprávnění pro skupinu A2 platí i pro vozidla skupiny A1.

18 let (možná výjimka pro soutěže)
A
  • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
  • Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (t. j. s vyšším výkonem než 15 kW).
  • Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1.
  • Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.
24 let (21 let jen pro tříkolová vozidla, 20 let po dvou letech držení skupiny A2, pro nižší věk možná výjimka pro soutěže)
B1 Čtyřkolová motorová vozidla nespadající do skupiny AM, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží. Řidičské oprávnění pro skupinu B1 platí i pro tříkolová vozidla ze skupiny A1. 17 let
B Motorová vozidla, která nespadají do žádné ze skupin A1, A2, A a B1, s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny a maximálně 8 místy k sezení mimo řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3,5 tuny (schválený pozměňovací návrh připouští rozšíření na 4,25 tuny). Řidičské oprávnění skupiny B platí i pro vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou a pro vozidla skupiny B1. Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, i k řízení tříkolových vozidel skupiny A. 18 let
B+E Jízdní soupravy z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla těžšího 750 kg, celková hmotnost jízdní soupravy může překročit 3,5 tuny. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B. 18 let
C1 Motorová vozidla, s výjimkou traktorů, o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3,5 tuny a nepřevyšující 7,5 tuny, s maximálně 8 místy k sezení mimo místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvšší povolené hmotnosti do 750 kg. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B. 18 let
C1+E Jízdní soupravy o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 12 tun složené buď z motorového vozidla skupiny C1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg nebo z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 3,5 tuny. Řidičské oprávnění skupiny C1+E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B+E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny C1. 18 let
C Motorová vozidla s výjimkou traktorů o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7,5 tuny a maximálně 8 místy k sezení mimo místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg. Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje i k řízení vozidel skupiny C1. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B. 21 let (18 let s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti s rozšířeným školením)
C+E Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu C. Řidičské oprávnění skupiny C+E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B+E nebo C1+E. Řidičské oprávnění skupiny C+E ve spojení s řidičským oprávněním skupiny D platí i pro jízdní soupravy spadající do skupiny D+E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny C. 21 let (18 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti)
D1 Motorová vozidla o délce nepřesahující 8 metrů s více než 8, ale nejvíce 16 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B. 21 let
D1+E Jízdní soupravy složené z motorového vozidla spadajícího pod skupinu D1 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu D1. Řidičské oprávnění skupiny D1+E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B+E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny D1. 21 let
D Motorová vozidla nespadající do skupiny D1 s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Řidičské oprávnění skupiny D platí i pro vozidla skupiny D1. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B. Řidičské oprávněné skupiny D je vyžadováno i k řízení trolejbusu, vedle oprávnění k řízení drážního vozidla. 24 let (21 let s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti s rozšířeným školením)
D+E Jízdní soupravy složené z motorového vozidla spadajícího pod skupinu D a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu D. Řidičské oprávnění skupiny D+E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B+E nebo D1+E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny D. 24 let (23 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti)
T Traktory a samojízdné pracovní stroje, a to i s přípojným vozidlem. 17 let


Zdroj Wikipedie

Zpět

© 2012 KARINEXT s.r.o. Všechna práva vyhrazena